skip to Main Content

รุกตลาด สร้างโฆษณาบน Tiktok สร้างรายได้แบบก้าวกระโดด

การสร้างโฆษณาบน Facebook Ads (Facebook For Business)

คอร์สการสร้าง Facebook Fanpage การทำโฆษณาบนเฟสบุ๊คเบื้องต้น เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายด้วยการสร้างเพจธุรกิจ เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ การเขียนแคปชั่น รวมถึงการสร้างโฆษณาอย่างง่าย ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนคุณสามารถสร้างโฆษณาบนเพจเฟสบุ๊คได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดคอร์สเรียน

 • เรียนรู้การตั้งค่า Facebook Page (Facebook Page Setting)
 • การสร้างโฆษณา Facebook Ads
 • เทคนิคการเขียนแคปชั่นในการโฆษณา
 • รูปแบบการโฆษณา Facebook Ads
 • วิธีการหากลุ่มเป้าหมาย (Target Audience)
 • เทคนิคการเลือกกลุ่มเป้าหมายโฆษณา Core Audience
 • เทคนิคการสร้างโฆษณาพร้อมโปรโมทโพสต์ Boost Post กระตุ้นยอดขาย

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือ มือถือในการตั้งค่าโฆษณา
2. AW ภาพ รายละเอียดสินค้าหรือบริหาร ที่ต้องการทำโฆษณา

สร้างช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าบน Line Official Account พร้อมเก็บข้อมูลทำ Re-Marketing

การสร้างและตั้งค่า Line OA ตั้งแต่เบื้องต้น

 • การตั้งค่า Line Official Account
 • องค์ประกอบของ Line Official Account
 • Workshop การสร้าง Rich Massage
 • Workshop การสร้าง Rich Menu
 • Workshop การสร้างบัตรสะสมแต้ม
 • Workshop การสร้าง Card-based Message
 • การตั้งค่าการ Broadcast

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. อุปกรณ์มือถือในการตั้งค่าโฆษณา
2. AW ภาพ รายละเอียดสินค้าหรือบริหาร ที่ต้องการทำโฆษณาขนาดความกว้าง 1040 ความยาวไม่เกิน 2080 พิกเซล

การสร้างโฆษณาบน TikTok Ads (TikTok For Business)

ได้เวลาเพิ่มยอดผู้ติดตาม พร้อมสร้างรายได้ในแอป TikTok อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยทุกธุรกิจในการสร้างภาพลักษณ์ให้น่าจดจำ และสร้างยอดขายได้ คอร์สนี้สอนเกี่ยวกับ

 • การสร้างบัญชี Tiktok For Business
 • โครงสร้างการทำโฆษณาบน Tiktok
 • วิธีการยิงโฆษณาบน TikTok
 • เทคนิคการตั้งกลุ่มเป้าหมาย
 • การเชื่อมบัญชี Tiktok
 • การสร้างโฆษณาจริงบน Tiktok

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
2. VDO Clip สำหรับการทำโฆษณา 2 คลิป ความยาวไม่ควรเกิน 60 วินาที
3. Channel Tiktok ของตัวเอง
4. ลิงค์ปลายทางสำหรับปิดการขาย (ถ้ามี)

ลงทะเบียน สำรองที่นั่ง
คอร์สสร้าง Salepage พร้อมติดพิกเซล Tiktok

เพิ่มทักษะด้านการตลาดออนไลน์ เลือกเรียนได้ถึง 2 คอร์ส

 • จับมือทำ ลองสร้างจริง ใช้ได้เลย
 • เปิดสอนให้แบบส่วนตัว ลงมือทำ เข้าใจโครงสร้าง การทำงานแต่ละแพลตฟอร์ม
 • ไม่มีความรู้ก็เรียนได้
 • เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐาน
 • ลงมือทำ สร้างโฆษณาได้ทันทีจากในคอร์สเรียน
 • สรุปเนื้อหาเฉพาะส่วนสำคัญที่ใช้จริง

เลือกเรียนได้ 2 คอร์ส สอนสด แบบจับมือทำ เน้นคอร์สเล็ก 3-6 คนเพื่อทำความเข้าใจระบบ เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 9.30-16.00 น.

สนใจคอร์สเรียน สอบถามข้อมูล