skip to Main Content

เลือกธีมสวย

ดีไซน์ให้ตามรูปแบบที่ต้องการ

                         เลือกธีมร้านค้า หรือหน้าร้านออนไลน์ที่ต้องการได้ เราดีไซน์ ออกแบบให้ใชังานง่ายสวย จัดระเบียบ ให้ง่ายต่อการช้อปปิ้งบนร้านค้าออนไลน์

Themegreen
Themeyellow
product

การจัดรูปแบบสินค้าสวย

เลือกได้หลากหลาย

จัดรูปแบบสินค้าในการเลือกซื้อได้หลากหลาย เพื่อแสดงสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ภาพเดี่ยว , ภาพแบบแกลอรี่หลายภาพ หลายมุม, ภาพสไลด์ เป็นต้น รวมถึงการแสดงสินค้าตามคุณสมบัติได้ตามต้องการ

รองรับระบบการชำระเงิน

ได้ทุกรูปแบบ

ง่ายต่อการชำระเงิน เชื่อต่อทุกรูปแบบทั้งแบบการโอนเงินผ่านธนาคาร, Debit/Credit หรือ Qr Code ให้ลูกค้าสะดวกทุกการจับจ่าย

ตัวอย่างเว็บไซต์

เลือกธีมเพื่อออกแบบเว็บไซต์ได้ตามต้องการ

templateone
templatefour
templatetwo
templatefive
templatethree
templatesix