skip to Main Content

Facebook Basic เหมาะกับผู้เริ่มต้น สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานแบบใกล้ชิด

คอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น ทำโฆษณาบน Facebook กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ การเขียนแคปชั่น รวมถึงการสร้างโฆษณาอย่างง่ายไปจนถึงการสร้างโฆษณาแบบ Canvas Collection ads และแบบข้อความ Messenger เรียนสด ทำ workshop เพื่อใช้งานได้จริง
Read more