skip to Main Content

17 เคล็ดลับ นโยบายในการทำโฆษณา บน TikTok

17 เคล็ดลับ นโยบายในการทำโฆษณา 

รูปภาพทั้งหมดต้องชัดเจนและดูรู้เรื่อง

เคล็ดลับ : ตรวจสอบความละเอียดรูปเพื่อให้ดูรู้เรื่อง

หลีกเลี่ยง : รูปเบลอ

สารบัญบทความ

โฆษณาวิดีโอห้ามมีแค่หนึ่งรูป

เคล็ดลับ : สร้างวิดีโอที่รวมเนื้อหาทั้งหมดเข้าด้วยกัน

หลีกเลี่ยง : หนึ่งรูปที่อัปโหลดพร้อมเพลง

 

ห้ามใช้รูปถ่ายหรือวิดีโอที่เปิดเผยผิวมากเกินไป

เคล็ดลับ : อย่าแสดงส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างร่องอกหรือหน้าอก

หลีกเลี่ยง : รูปถ่ายร่างกายในระยะประชิด

 

ห้ามแสดงผลก่อนและหลังใช้ผ่านรูปภาพหรือข้อความ

เคล็ดลับ : แสดงเฉพาะรูปก่อนใช้หรือหลังใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

หลีกเลี่ยง : ผิวเสียเทียบกับผิวไร้รอยด่างดำ หรือผลของยาลดนํ้าหนัก

 

ห้ามโปรโมทพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัย

เคล็ดลับ : ห้ามกล่าวถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่อันตราย

หลีกเลี่ยง : การขับขี่โดยประมาทหรือกิจกรรมที่อันตรายที่อาจทำอันตรายผู้อื่น

 

คุณต้องใช้เสียงที่ชัดเจนหรือการบรรยายแบบ VO

เคล็ดลับ : การบรรยายที่ชัดเจนโดยที่มีหรือไม่มีเอกเฟกต์เสียงควรเข้าใจง่าย

หลีกเลี่ยง : วิดีโอที่มีเสียง ไม่ค่อยชัดหรือไม่มีเสียงเลย

 

ระวังคอนเทนต์ทางวัฒนธรรมที่อ่อนไหว

เคล็ดลับ : ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการสนับสนุนทางการเมือง

หลีกเลี่ยง : วิดีโอแคมเปญหรือข้อมูลเท็จ

 

“ชื่อที่แสดง” ไม่สอดคล้องกับโฆษณา

เคล็ดลับ : มีแลนดิ้งเพจที่ถูกต้องที่มีชื่อเดียวกับชื่อที่แสดง

หลีกเลี่ยง : ที่อยู่เว็บไซต์ไม่เหมือนกับชื่อที่แสดงในแอป

 

การออกแบบวิดีโอ

เคล็ดลับ : ใช้รูป/วิดีโอแบบเต็มเฟรมแนวตั้งในโฆษณา

หลีกเลี่ยง : วิดีโอแนวนอน

ห้ามใช้คำอธิบายที่ไม่มีเหตุผล/ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

เคล็ดลับ : ห้ามให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคตหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณค่า

หลีกเลี่ยง : การใช้คำสุดโต่งอย่าง “$0” หรือ “ขายดีที่สุดใน TikTok” “ขาวทันตาเห็น” “เห็นผลใน 7 วัน”

 

วิดีโอไม่สามารถมีองค์ประกอบคำสั่งที่ไม่ใช่ของ TikTok

เคล็ดลับ : ใช้เครื่องมือที่เป็นของแพลตฟอร์มนี้เท่านั้น 

หลีกเลี่ยง : คำสั่งในโฆษณาที่ไม่ถูกต้องอย่าง “ปัดขึ้น” หรือ “ดาวน์โหลดตอนนี้”

 

ระยะเวลาโฆษณา

เคล็ดลับ : วิดีโอต้องยาวกว่า 5 วินาทีแต่ไม่เกิน 60 วินาที

หลีกเลี่ยง : งานโฆษณาที่ยาว 2 นาทีขึ้นไป

 

ปัญหาเกี่ยวกับข้อความหรือคำบรรยายโฆษณา

หลีกเลี่ยง : การสะกดที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

 

ผลิตภัณฑ์และราคาในโฆษณาต้องสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์และราคาบนเว็บไซต์ที่โปรโมท

หลีกเลี่ยง : ข้อความที่ไม่ตรงกับบนเว็บไซต์ เช่น โฆษณาลด 50% แต่บนเว็บไซต์ลดเพียง 30%

 

เว็บไซต์ที่โปรโมทต้องใช้งานได้หรือมีข้อมูลที่ข้อบังคับ ท้องถิ่นกำหนดไว้

หลีกเลี่ยง : เว็บไซต์ที่ใช้งานไม่ได้ หรือมีนโยบายที่ไม่ชัดเจน

 

โฆษณาไม่ควรมีโลโก้ของบุคคลที่สามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

หลีกเลี่ยง : โลโก้ TikTok หรือกล่าวอ้าง “ขายดีที่สุดบน TikTok”

 

โฆษณาไม่ควรมีคอนเทนต์ทางเพศหรือน่าสะพรึงกลัว

หลีกเลี่ยง : ภาพที่น่ากลัว สะเทือนใจ หรือกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ